Konferencja ANIMACJA/EKSPERYMENT

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej współczesnemu filmowi animowanemu i eksperymentalnemu.

28 października 2016 w Międzynarodowym Dniu Animacji chcemy rozpocząć dyskusję nad aktualnymi zjawiskami, jakie rozgrywają się w przestrzeni kina pozamainstreamowego. Chcemy rozmawiać o filmie animowanym, eksperymentalnym, video-arcie i wszystkich pokrewnych przejawach sztuki, które mimo, że istnieją na marginesie kina, są jego wartościową częścią.

Ważnym  zagadnieniem jest dla nas także fenomen filmu autorskiego, który w przypadku animacji czy eksperymentu jest realizowany w wyjątkowy sposób. Twórcy nie tylko puszczają w ruch swoją własną, indywidualną wizję filmową, ale także korzystają z wymyślonych przez siebie technik i sposobów realizacji.

Czekamy na propozycje wystąpień z zakresu następującej tematyki:

 • współczesny polski i zagraniczny film animowany,
 • film eksperymentalny,
 • odbiór i interpretacja filmu animowanego i eksperymentalnego,
 • krytyka filmowa a filmowy eksperyment,
 • krytyka filmu animowanego,
 • fenomen autorstwa w filmie krótkometrażowym,
 • film krótkometrażowy w przestrzeni publicznej, festiwalowej, muzealnej,
 • narracje transmedialne,
 • film a sztuka współczesna,
 • video art, animacja komputerowa, teledysk, wizualizacja
 • film animowany i eksperymentalny jako narzędzie edukacyjne.

Termin zgłoszeń: 10 października 2016    

Formularz zgłoszenia dostępny na stronie: https://ofafafestiwal.org/konferencja/

Potwierdzenie przyjęcia wystąpienia: 15 października 2016

 Organizatorzy zapewniają osobom spoza Krakowa jeden nocleg na czas trwania wydarzenia 28/29 października, a wszystkim uczestnikom obiad w dniu konferencji. Udział czynny i bierny w konferencji jest bezpłatny.